Naši mladí chovatelé

48. Olympiáda mladých chovatelů 10. – 14. 8. 2016 Rumburk


Okres Domažlice reprezentovalo 7 mladých chovatelů, 3 ze ZO ČSCH Horšovský Týn.
Okres Domažlice skončil na skvělém 4. místě.
Celostátní kolo se konalo v Rumburku. Ubytovali jsme se ve srubech v rekreačním středisku Natura „V Zátiší“.
Dny jsme strávili ve šluknovském výběžku, asi 2 km od centra Rumburku. Ve středu jsme začali pobyt zahájením olympiády.
Ve čtvrtek a v pátek se soutěžilo, děti psaly test, poznávaly zvířata z obrázků a také je čekal pohovor. Když zrovna děti nesoutěžily, měly na programu procházku po Rumburku. Na těchto procházkách jsme poznali historii města a Loretu Rumburk. Ostatní čas děti vyplnily hraním her a seznamováním s ostatními mladými chovateli.
V pátek večer byl aktiv, kde se mimo jiné řešilo i pořádání celostátního kola. To se bude v roce 2017 konat u nás na okrese, konkrétně v Poběžovicích. V sobotu jsme si udělali výlet do Krásné Lípy a Varnsdorfu. Večer proběhlo vyhlášení výsledků.
V první věkové kategorii soutěžili:

Miloš Fiala    odbornost Drůbež – 1. místo
Markéta Hradecká    odbornost Drůbež – 5. místo
Adam Kučera    odbornost Králíci – 4. místo  
     
 

 


 

Výsledky okresního kola olympiády mladých chovatelů Domažlice 2016


Letošní olympiády mladých chovatelů se zúčastnilo celkem 30 dětí. Děti poměřily své síly v odbornostech králíci, drůbež, holubi, exotické ptactvo, drobní hlodavci, kožešinová zvířata a kynologie. Musely zvládnout 30 otázek v testu a 30 obrázků při poznávačce. Ti, kteří chtěli jet na celostátní kolo, museli mít vypracovanou písemnou práci.

Za naší organizaci se zúčastnili:

V první věkové kategorii:
Miloš Fiala, odbornost Drůbež, 1. místo
Markéta Hradecká, odbornost Drůbež, 2. místo
Adam Kučera, odbornost Králíci, 1. místo

V druhé věkové kategorii:
Vendula Baláková, odbornost Kynologie, 2. místo
Monika Starinská, odbornost Holubi, 1. místo

Na národní kolo olympiády mladých chovatelů nás pojedou reprezentovat Miloš Fiala, Markéta Hradecká a Adam Kučera. 

1. Krajské setkání mladých chovatelů


Ve dnech 2. a 3. dubna jsme se zúčastnili setkání mladých chovatelů regionů Plzeňska a Karlovarska.
Dny jsme strávili v Hoře svatého Václava v penzionu Pohoda. Dohromady se sešlo 31 mladých chovatelů.
My jsme vyrazili v počtu 6 dětí. Setkání se zúčastnili Markéta Hradecká, Vendula Baláková, Anežka Pikhartová,
Monika Starinská, Miloš Fiala a Adam Kučera společně s Monikou Hradeckou a Karolínou Hoškovou.
Dny jsme prožili v příjemné atmosféře.
V sobotu jsme začali přednáškou pana Bukovského, který přivezl dokonce i holoubky. Dětem se povídání moc líbilo. Následovalo zábavné odpoledne, trochu se i sportovalo. V podvečer měla každá odbornost odbornou přednášku. Děti si poté vyzkoušely testy a poznávačky. Po večeři jsme společně poseděli, poklábosili a poslechli písničky.
Neděle byla zábavná. Děti si zahrály hru kufr, která potrápila i mozkové závity dospělých. Následovalo vyhodnocení celého víkendu. Děti si odvezly spoustu pozorností, také odborné publikace a hlavně mnoho nových kamarádů a vzpomínky na hezky prožité dny.
Moc děkujeme pořadatelům OO Domažlice, především Ditě Kovářové a Josefu Buršíkovi a všem dalším za skvěle strávený víkend. Věříme, že se tato akce ujme a příští rok se opět budeme moci zúčastnit.


 


47. Olympiáda mladých chovatelů 19. – 23. 8. 2015 Ostrava.

Okres Domažlice reprezentovalo 9 mladých chovatelů, 3 ze ZO ČSCH Horšovský Týn. Okres Domažlice skončil na 8. místě.

Mezinárodní kolo se konalo v areálu Ostravské univerzity a na Vysokoškolských kolejích Jana Opletala. Organizace se ujala ZO ČSCH chovatelů okrasného a exotického ptactva Ostrava – Zábřeh.

Ve středu bylo klání zahájeno. Čtvrtek a pátek již patřil soutěži. Všechny čekal test, poznávačka a pohovor. Pro holubáře a teraristy byla zajištěna živá poznávačka, z části byla zajištěna i pro obory drobní hlodavci a kožešinová zvířata.

Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin - jedna skupina prokazovala své znalosti, pro druhou byl připraven dobrovolný program a to bojovka. Ta byla zaměřena na poznávání Ostravy, zúčastnění se dozvěděli kromě kulturně-historických zajímavostí i zajímavosti přírodní. Plnily se úkoly v pracovním listě a jedna skupina byla nakonec odměněna. V pátek dále proběhl aktiv.

V sobotu byla na programu návštěva Vysoké školy, katedry biologie. Po obědě následovala návštěva ZOO.
Vyhlášení výsledků proběhlo v 19 hodin.

V první věkové kategorii soutěžili:

Miloš Fiala                        odbornost Drůbež – 1. místo

Monika Starinská             odbornost Holubi3. místo

 

Ve druhé věkové kategorii soutěžila:

Václava Baláková             odbornost Kynologie – 8. místo

 

 


 

Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů 6. 5. 2015 Domažlice

Bylo přihlášeno 28 dětí, dorazilo jich 21.
Okresního kola se zúčastnili ZO Horšovský Týn, ZO Koloveč a ZŠ Komenského 17 Domažlice.

Za naši organizaci soutěžilo 8 mladých chovatelů v odbornostech králíci, holubi, drobní hlodavci, drůbež a kynologie. Soutěžící psali test, který se skládal ze 30 otázek a poznávačky 30 fotografií a předložené práce soutěžícího.

1. Kategorie

Odbornost králíci                     1. Filip Bouda            ZO Koloveč

                                             2. Adam kučera         ZO Horšovský Týn

                                             3. Tomáš Moravec     ZO Koloveč

 

Odbornost drůbež                    1. Miloš Fiala             ZO Horšovský Týn

                                              2. Markéta hradecká   ZO Horšovský Týn

 

Odbornost holubi                      1. Jan Přibáň             ZO Koloveč

                                              2. Martin Pečený        ZO Koloveč

                                              3. Petr Zoubek           ZO Koloveč

 

Odbornost exotické ptactvo        1. Tadeáš Krobot        ZO Koloveč

 

Odbornost ovce kozy                 1. Tomáš Láska          ZO Koloveč

 

Odbornost kynologie                  1. Vendula Baláková   ZO Horšovský Týn

                                               2. Jakub Budaj           ZO Koloveč

 

Odbornost drobní hlodavci          1. Eliška Pluhařová                ZO Koloveč

                                               2. a 3. Zuzana Dolejšová        ZŠ Komenského 17

                                                           Leona Schneiderová   ZO Horšovský Týn

 

2. Kategorie

Odbornost králíci                        1. Dita Kovářová        ZO Koloveč

                                                2. Anežka Pikhartová ZO Horšovský Týn

                                                3. Vít Moravec           ZO Koloveč

 

Ti nejlepší budou reprezentovat okres na Národním kole v Ostravě, celkem 10 dětí.                   

 


 

46. Olympiáda mladých chovatelů

se konala ve dnech 30.7. - 3. 8. 2014 v Táboře.
Okres Domažlice reprezentovalo 7 mladých chovatelů, 4 ze ZO ČSCH Horšovský Týn.

V první věkové kategorii soutěžili:

Miloš Fiala                               odbornost Drůbež – 1. místo

Monika Starinská                    odbornost Holubi – 1. místo

Anežka Pikhartová                 odbornost Králíci – 4. místo

Leona Schneiderová              odbornost Hlodavci – 5. místo

 

Olympiády mladých chovatelů se zúčastnilo 22 okresů. Do celostátního kola postoupili ti nejlepší z jednotlivých okresů.

Olympiáda se konala v areálu Střední zemědělské školy v Táboře, organizace se ujala ZO ČSCH Tábor.

Do Tábora jsme přijeli ve středu odpoledne, ubytovali jsme se na internátě. V 17 hodin jsme se zúčastnili oficiálního zahájení v Gotickém sále Husitského muzea.

Nadcházející dva dny již patřili soutěžení. Všichni napsali test z odborných znalostí, poznávali druhy, plemena a barevné rázy a samozřejmě byli podrobeni i pohovoru. Pro některé odbornosti byla zajištěna živá poznávačka na současně probíhající výstavě. Pro králíkáře, holubáře a drůbežáře to znamenalo možnost zúčastnit se i posuzování.

Soutěžící byli jako obvykle rozděleni na dvě skupiny, každá soutěžila jiný den. Skupina, jež v daný den nesoutěžila, měla možnost prohlédnout si historické památky Tábora. Podívali jsme se i do podzemí. Navštívili jsme ranč, odvážní se projeli na koních, chovatele exotického ptactva a tvůrce orlojů. V Táboře také proběhl aktiv pracovníků s mládeží.

V sobotu jsme navštívili oboru daňků a poutní místo Klokoty. Vyhlášení proběhlo již ve 14 hodin v chovatelském areálu ZO ČSCH Tábor. Kromě pohárů pro tři nejlepší, obdrželi mladí chovatelé diplom a nějakou pozornost.

Ti nejlepší se probojovali do Mezinárodního kola v Nitře. Zde naši organizaci reprezentoval Miloš Fiala a skončil na krásném 2. místě

Příští Olympiáda se uskuteční v Ostravě.

Děkujeme našim mladým chovatelům za vzornou reprezentaci.

 

 


 

 

 

Výsledky okresního kola olympiády MCH Domažlice 2014

15. 4. 2014

 Letošní olympiády MCH se zúčastnilo 15 dětí z kroužků MCH Horšovského Týna a Kolovče.

Soutěžilo se v odbornostech králíci, drůbež, exotické ptactvo, holubi, drobní hlodavci, psi.

Všechny děti patřily do mladší kategorie . 

Výsledky:

odbornost psi :       1.místo: Jakub Budaj                    44 bodů  Koloveč

                                2. místo : Václava Baláková          43 bodů  Horšovský Týn

 

odbornost králíci:     1. místo: Kamila Plzáková           42 bodů    Koloveč

                                 2. místo: Anežka Pikhartová        38 bodů    Horšovský Týn

¨                               3. místo : Filip Bouda                  37 bodů   Koloveč

                                 4. místo: Dita Kovářová               36 bodů   Koloveč

                                              Karel Šperl                   36 bodů   Koloveč

                                              Lukáš Toupal                36 bodů   Koloveč

 

odbornost drobní hlodavci  : 1. místo : Leona Schneiderová  31 bodů  Horšovský Týn

                                                    

odbornost holubi :        1. místo : Jan Přibáň              29 bodů     Koloveč

                                     2. místo : Monika Starinská     26 bodů     Horšovský Týn

                                     3. místo : Martin Pečený         24 bodů      Koloveč

 

odbornost exotické ptactvo :  1.místo : Tadeáš Krobot   36 bodů   Koloveč

 

odbornost drůbež:      1.místo : Miloš Fiala                  37 bodů  Horšovský Týn

                                     2. místo : Markéta Hradecká      23 bodů  Horšovský Týn

 

Do národního kola v Táboře postupují : Kamila Plzáková, Jakub Budaj, Jan Přibáň, Tadeáš Krobot, Miloš Fiala, Leona Schneiderová, Monika Starinská.

Všem dětem srdečně gratulujeme a postupujícím, přejeme hodně štěstí v národním kole v Táboře.


14. 12. 2013 na okresní výstavě v Tachově, získal 1,0 Zakrslý beran bílý modrooký kroužku mladých chovatelů při ZO ČSCH Horšovský Týn 95,0 b.
Získal pohár nejlepšího mladého chovatele na výstavě.


Mladí chovatelé opět zabodovali

 

45. Olympiáda mladých chovatelů, mezinárodní kolo, se v letošním roce konala ve dnech
21. - 25. 8. 2013 v Praze.
Okres Domažlice reprezentovalo 5 mladých chovatelů, všichni ze ZO ČSCH Horšovský Týn.

V první věkové kategorii soutěžili:

Miloš Fiala, odbornost Drůbež - 1. místo

Monika Starinská, odbornost Holubi - 1. místo

Václava Baláková, odbornost Kynologie - 4. místo

V druhé věkové kategorii nás reprezentovaly:

Viktorie Psutková, odbornost Kožešinová zvířata - 3. místo

Karolína Hošková, odbornost Králíci - 3. místo

Olympiády mladých chovatelů 2013 se zúčastnilo 21 okresů z celé České republiky. Okres Domažlice se umístil na skvělém 5. místě! Je to nejlepší výsledek domažlického okresu v celé éře Olympiády. Do celostátního kola postupují vítěžové okresních kol. Podmínkou účasti na Celostátním kole Olympiády je napsání písemné práce, kterou musí soutěžící při ústním pohovoru obhájit. Následuje písemný test o třiceti otázkách a poznávačka, kde se využívá jak živých zvířat, tak obrázků z publikací.

Do Prahy jsme dorazili ve středu 21. 8. 2013 a ubytovali se na kolejích České zemědělské univerzity. Poté se všichni účastníci přesunuli do hlavního sálu Senátu Parlamentu České republiky kde proběhlo zahájení Olympiády pod záštitou místopředsedy senátu pana Ing. Zdenka Škromacha.

Ve čtvrtek byla zahájena samotná soutěž. Soutěžili odbornosti Okrasné ptactvo, akvaristika, teraristika, kočky a psi. Nesoutěžící měli možnost prohlédnout si areál ČZU, podrobněji pak Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, na které se mohli blíže seznámit s Pokusným a demonstračním pozemkem, Pokusnou a demonstrační stájí, Centrem pro výzkum chování psů, Katedrou biologie a rybářství, Katedrou genetiky a šlechtění, Katedrou mikrobiologie, výživy a dietetiky a Katedrou veterinárních disciplín.

V pátek soutěžili odbornosti Králíci, Holubi, Kožešinová zvířata, Drůbež, Ovce a kozy a Drobní hlodavci. Nesoutěžící si opět měli možnost prohlédnout ČZU. Následovala prohlídka Národní kulturní památky – Ekotechnického muzea – staré čistírny odpadních vod v Praze 6 a prohlídka jízdárny v areálu ČZU, kde je mimochodem ustájena i klisna Sixteen, dvojnásobná vítězka Velké pardubické.

V sobotu všichni účastníci Olympiády navštívili pražskou ZOO. Ve večerních hodinách v Aule České zemědělské univerzity byly vyhlášeny výsledky soutěže.

Bylo to mezinárodní kolo, kterého se zúčastnili i soutěžící ze Slovenska a Polska, kdy Česko vyhrálo před Slováky.

Příští Olympiáda se uskuteční v jihočeském Táboře.

Chtěla bych poděkovat všem našim soutěžícím za vzornou reprezentaci okresu Domažlice a ZO ČSCH Horšovský Týn. Rovněž děkuji ostatním členům ZO a OO ČSCH Domažlice za podporu a Městu Horšovský Týn za finanční pomoc kroužku mladých chovatelů.

Vedoucí delegace OO Domažlice a vedoucí kroužku mladých chovatelů při ZO ČSCH Horšovský Týn Michaela Holubová


14. 5. 2013 Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů

V úterý 14. 5. 2013 se v Domažlicích uskutečnilo okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Zúčastnilo se ho sedm mladých chovatelů 1. věkové kategorie (do 15 let)  a dvě chovatelky 2. věkové kategorie (do 18 let) z naší organizace. Soutěžilo se v šesti odbornostech. Každý z účastníků měl zodpovědět 30 otázek v písemném testu  a poznat 30 obrázků z odborných publikací, v případě odbornosti Kožešinová zvířata bylo v testu 50 otázek.

Výsledky:
I. kategorie - mladší
Odbornost drůbež: 1. místo - Miloš Fiala - celkem 53,5 b.
Odbornost kynologie: 1. místo - Václava Baláková - celkem 51,5 b.
Odbornost králíci: 1. místo - Martina Rajchartová - celkem 54,5 b.
                              2. místo - Anežka Pikhartová - celkem 53,5 b.
Odbornost holubi: 1. místo - Monika Starinská - celkem 37,5 b.
Odbornost drobní hlodavci: 1. místo - Leona Schneiderová - celkem 53,5 b.
                                            2. místo - Simona Ehrlichová - celkem 50,5 b.

II. kategorie - starší
Odbornost králíci: 1. místo - Karolína Hošková - celkem 56 b.
Odbornost kožešinová zvířata: 1. místo - Viktorie Psutková - celkem 74 b.

Celostátní a zároveň Mezinárodní kolo Olympiády mladých chovatelů se v letošním roce koná 21. - 25. 8. v Praze. Postupují do něho ti nejlepší z okresních kol z celé republiky při splnění podmínky vypracování písemné práce o chovu svých zvířat. Za okres Domažlice postupují Miloš Fiala, Václava Baláková, Martina Rajchartová, Monika Starinská, Karolína Hošková a Viktorie Psutková. Přeji našim mladým chovatelům mnoho úspěchů a zdaru v soutěži a věřím, že zopakují loňské úspěchy.  Vedoucí kroužku mladých chovatelů Michaela Holubová

Foto Stanislav Maxa

 


12. 4. 2013 Místní kolo Olympiády mladých chovatelů

Tak jako každý rok, se mladí chovatelé z naší organizace připravují na Olympiádu mladých chovatelů. Celostátnímu kolu předchází místní kolo a okresní kolo.

Místní kolo proběhlo v pátek 12. 4. 2013 a zúčastnilo se ho 7 dětí v I. Věkové kategorii do 15 let.

Děti soutěžili v odbornostech drůbež, králíci, holubi, drobní hlodavci a kynologie.

Všem soutěžícím byly zadány testy o třiceti otázkách a poznávačka s 30 obrázky.

V odbornosti drůbež zvítězil Miloš Fiala, v odbornosti králíci se na 1. místě umístila Martina Rajchartová, na druhém Anežka Pikhartová, v odbornosti drobní hlodavci zvítězila Leona Schneiderová, na druhém místě Simona Ehrlichová, v odbornosti holubi zvítězila Monika Starinská a v odbornosti Kynologie se na 1. místě umístila Václava Baláková. Všem dětem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které proběhne 14. 5. 2013 v Domažlicích. Ti nejlepší pak postoupí do celostátního kola, které se tentokrát koná v srpnu v Praze.


9. 11. 2012 Brigádička se sladkou odměnou

S dětmi jsme se rozhodli shrabat listí a poklidit areál. Tyhle brigády většinou zakončíme opékáním buřtů a tentokrát přišla i sladká odměna - dort od Jiřky Svobodové. Byl výborný, moc děkujeme!

 

Máme mezinárodního šampiona!

Slovenský svaz chovatelů vyhlásil 14. ročník celostátního kola vědomostní soutěže mladých chovatelů, které se konalo ve dnech 24. - 26. 8. 2012 ve slovenské Žarnovici.

Českou republiku reprezentovali nejlepší mladí chovatelé, kteří uspěli v celostátním kole v Čáslavi. Okres Domažlice byl zastoupen pouze jedním soutěžícím, a to Milošem Fialou z Horšovského Týna. Desetiletý Milošek byl nejmladším účastníkem v celém mezinárodním kole olympiády mladých chovatelů. Jeho odborností byla Drůbež a v kategorii do 14 let se umístil na úžasném prvním místě.

Samotná soutěž probíhala v sobotu 25. 8. v prostorách Střední odborné školy v Žarnovici, kdy v dopoledních hodinách drůbežáři, králíkáři a chovatelé exotů poznávali jednotlivá plemena v areálu ZO SZCH Žarnovica a prokazovali své odborné vědomosti v testu. Poté je čekala obhajoba písemné práce.

Po obědě následoval pro soutěžící doprovodný program, kdy byla připravena prohlídka Žarnovické ploché dráhy, která je v současnosti jedinou na Slovensku.

Vyhodnocení soutěže proběhlo v neděli ráno, kdy si okres Domažlice, díky Miloškovi, převzal zlato a v celkovém měření sil Česká republika versus Slovensko, porazila Česká republika Slováky o necelých 100 bodů.

Miloškovi blahopřejeme za reprezentaci mladých chovatelů z Horšovského Týna a okresu Domažlice a přejeme mnoho úspěchů v chovu hedvábniček.

Vlaďka Fialová

Šampion

Každé město si považuje svých sportovců, když uspějí. A pokud ten úspěch i patřičně cinká, je z mistrovství světa či olympiády, potom jsou na programu pořádné oslavy. Chovatelé z Horšovského Týna mají od konce srpna také svého šampiona, vyhrál olympiádu i celostátní, česko-slovenskou vědomostní soutěž mladých chovatelů. Schůze ZO koncem srpna měla slavnostní ráz. Té chovatelské olymiády se za okres Domažlice zúčastnili 4 mladí chovatelé a také všichni byli odměněni. Václava Baláková za 6. místo, Karolina Hošková a Viktorie Psutková za místa druhá a nakonec Miloš Fiala za první místo a mezinárodního šampiona. Na všechny pamatovala ZO i OV Domažlice s poukázkou na odběr zboží, Miloš jako drůbežář dostal navíc Vzorník plemen drůbeže. O úspěších vyšel článek v Domažlickém deníku, Miloš je pozván ke starostovi. Pravda, šampaňské neteklo proudem, nevím, že by tam létaly miliony, ani zda Miloš vydražil obuv, ve které soutěžil. Ale chovatelé jsou skromnější. V každém případě Miloš hned v pondělí už pásl svoje slepičky v areálu. Třeba se s nimi také chtěl o tu radost podělit.

A jak se rodí takový šámpion? Určitě tam musí být geny, ty buňky se vztahem ke zvířatům jsou základem. Potom je to chovatelský kroužek ZO, který do nedávna vedl Tomáš Fiala, dnes Michaela Holubová. Tam se hodně dozví, je tam příklad těch starších. Vždyť pro ty slečny na druhých místech to nejsou první vavříny. ZO pomohla se zvířaty a umožnila chov, když to doma nejde. A kdybyste viděli Miloše na výstavách, pomáhá, sleduje, poslouchá, aby mu něco neuniklo.
Nabízí se otázka, co bude dál, když v 10 letech vyhrál olympiádu? Já myslím, že ten Vzorník něco naznačuje. Pokud se mu za pár let nezačnou zapalovat lejtka jiným směrem, má docela pěkně našlápnuto na adepta a posuzovatele drůbeže. Mezitím si může dát ještě nějakou olympiádu, ta naše je každý rok. My ostatní mu budeme držet palce.
Stanislav Maxa


44. ročník olympiády mladých chovatelů v Čáslavi a 8. ročník mezinárodní vědomostní soutěže mladých chovatelů v Žarnovici na Slovensku je již minulostí

Ve dnech 2.-5.srpna 2012 proběhlo v Čáslavi celostátní kolo olympiády mladých chovatelů za účasti 76 soutěžících z 20 okresů, oblastí a měst. Předcházelo mu dle obdržených 12 hlášení 12 okresních kol olympiády s 98 účastníky a 18 základních kol v jednotlivých organizacích naší republiky. Ani letos to nejsou úplná čísla, protože skoro polovina ze zúčastněných organizací hlášení, které bylo přílohou přihlášky na CK, nezaslala. Že připravit a dovést děti až do celostátního kola je těžké a složité svědčí to, že se tak podařilo pouze necelé třetině okresů v ČR.

Letos bylo nejvíce zastoupeno soutěžících v odbornostech chovu králíků 17, 15 chovatelů psů a 8 chovatelů okrasného ptactva. Nejmenší zastoupení měli naopak mladí chovatelé koček 2 a dále 3 soutěžící v odbornostech akvaristiky a chovu holubů. Z celkového počtu soutěžících v CK se jej zúčastnilo pouze 28 chlapců, zbývajících 48 bylo děvčat.

Vyhodnocení soutěže okresů bylo opět provedeno jako na olympiádě, kde rozhodovaly především získané medaile, v našem případě poháry za první tři místa. Tak se vítězem stali olympionici z okresu Opava, kteří získali 5 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové, na druhém místě se umístili mladí chovatelé ze Žďáru nad Sázavou se ziskem 4 zlatých a jedné bronzové a na třetím místě soutěžící z Ostravy se ziskem 3 zlatých a 1 stříbrné.

Za organizační zabezpečení celostátního kola si zaslouží především poděkování ředitelka CK Jana Nováčková, členka ÚKPM, kteřá se postarala o příjemný pobyt všech účastníků, stravování a celý doprovodný program. Za pomoci chovatelů ze ZO ČSCH Kolín 1 ve Štítarech se podařilo zajistit živá zvířata pro praktickou část olympiády u odborností chovu králíků a drůbeže. V nesoutěžní dny si soutěžící prohlédli za vedení místních znalců historické části města Čáslav (Otakarovu věž, Žižkovu síň na radnici, kostel, muzeum a stínadla). Předseda OO ČSCH Kolín se zúčastnil spolu s místopředsedou ÚV ČSCH ing. Miroslavem Kroftem, členem ÚV ĆSCH Vlastimilem Jurou a generálním sekretářem ÚV ČSCH Martinem Kabátem Dis., místostarosta města Čáslav ing.Jiří Havlíček, ředitel SZŠ ing. Josef Zadina a předseda ÚKPM SZCH L´ubomír Pfeffer slavnostního zahájení, které proběhlo v aule Střední zemědělské školy v Čáslavi. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve stejných prostorách kde místopředsedu ÚV ČSCH vystřídal předseda Jiří Král. Olympiáda se na závěr rozloučila se 6 mladými chovateli, kteří z důvodu dovršení 18 let soutěž ukončili. Byli to Alena Valajová z oblasti Plzeň, (K), Jiří Němec z okresu Kolín (OaK), Zdeňka Klimková z okresu Ostrava (DH), Petrik Kmenta z okresu Hodonín (OP), Stanislav Bjalas z okresu Opava (OP) a Eliška Malá z okresu Opava (Ter).

Soutěž by se nikdy neobešla bez významné podpory mnoha tradičních i nových sponzorů, kteří se podíleli na doprovodném programu a věcných cenách pro účastníky olympiády. Poděkování za podporu si proto zaslouží sponzoři: Město Kolín a Město Čáslav, OO ČSCH Kolín, ZO ČSCH Kolín – Štítary, Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, Časopisy Chovatel, Planeta zvířat a Nová exota, nakladatelství Dona, s.r.o., DAJANA PET spol. s r.o., UNIVIT s.r.o., Jiří Šíp – CHOVPRODEJ, REX klub ČR, HD cichlid and marine centre – ing. Hynek Dařbujan, Chovatelské potřeby Ráj, Sera CZ, s.r.o., ZOOEXPERT s.r.o., Jana Černá - Krmiva pro naše miláčky, Astra – drogerie, barvy, Vydavatelství ZK, s.r.o. A Veterinární kliniky Žleby.

Tradiční součástí akce byl rovněž aktiv pracovníků s dětmi a mládeží v ČSCH, kterou svolala ÚKPM ČSCH na 3.8.2012. Aktiv byl zahájen tradičně předáním ocenění za práci s dětmi a mládeží, které bylo uděleno celkem 19 funkcionářům. Končící předseda ÚKPM Vlastimil Jura st. seznámil přítomné ve svém vystoupení s činností na úseku práce s dětmi a mládeží a ÚKPM ČSCH od loňské konference. Lze konstatovat, že se svazová mládež prezentovala za uplynulé období více než dobře, ačkoliv její oficiální činnost byla už od závěru loňského roku zablokována a komise se již nemohla sejít. Aktiv vzal na vědomí skutečnost, že z uvedených důvodů neproběhla ani revize hospodaření komise za rok 2011, takže zprávu RK ÚKPM nezpracovala.Na aktivu bylo projednáno vyhlášení 45. ročníku olympiády mladých chovatelů, který vyvrcholí mezinárodním kolem soutěže, které se uskuteční ve dnech 21.-25.8.2013 v Praze. Pořadatelé dalších CK a MK však nejsou známí, i když termíny konání konání jsou stanoveny již z předchozích let CK 6.-10.8.2014 Morava a MK 19.-23.8.2015 Morava. Předpokládaný pořadatel dalšího CK v roce 2014 ZO ČSCH Kyjov pro stávajícíc neutěšenou situaci ve svazu na úseku práce s mládeží od své nabídky ustoupil. Doufejme, že se nyní najdou noví pořadatelé mezi těmi, kteří dlouhodobě činnost na tomto úseku kritizovali a ukáží, jak se to má dělat lépe a jinak, a tato jedna z nejstarších akcí. pro děti a mládež v ČR nezanikne!

Na proběhlé celostátní kolo plynule navázalo kolo mezinárodní, které se letos konalo ve dnech 24. až 26.srpna v Žarnovici na Slovensku. ÚKPM vyslala reprezentační tým o počtu 14 olympioniků. Jednalo se o Ester Ostárkovou z okresu Opava (K), Lenku Záhorecovou z okresu Hodonín (K), Miloše Fialu z okresu Domažlice (D), Josefa Augustina z okresu Havlíčkův Brod (D), Drahomíru Doležalovou z okresu Žďár n.S. (OaK), Tomáše Neubauera z okresu Havlíčkův Brod (KZ), Zdeňku Klimkovou z okresu Ostrava (DH), Jakuba Janosha z okresu Opava (OP), Stanislava Bjalase z okresu Opava (OP), Daniela Vaška z okresu Žďár n.S.(Akva), Filipa Tvarůžka z okresu Vsetín (Akva), Michaelu Drgovou z okresu Ostrava (Ter), Pavla Koudelku z okresu Opava (Ko) a Veroniku Foldynovou z okresu Opava (Ko). Tito cestovali ve třech skupinách pod vedením vedoucích družstev ing. Petra Gajdy, Jiřího Popelka, Pavla Vaška a Vladislava Němce ze Vsetína. Společně se pak v páteční večer sešli s vedoucím delegace ČSCH Vlastimilem Jurou st. na slavnostním zahájení mezinárodního kola vědomostní soutěže mladých chovatelů ve Strednej odbornej škole v Žarnovici. Za osm let konání společné mezinárodní vědomostní soutěže mladých chovatelů se mnohé změnilo. Nejen že se upravily postupně soutěžní podmínky, ale především se značně vyrovnala úroveň znalostí soutěžících z obou zemí. Jestliže při prvém ročníku zvítězilo družstvo ČR rozdílem cca 800 bodů, letos to bylo jen 79,8 bodů. Proto až do poslední chvíle nebylo jasné, které družstvo zvítězilo. Nakonec se putovní pohár stěhoval opět do ČR!

Touto cestou děkuji celému reprezentačnímu družstvu ČSCH za vinikající reprezentaci našeho mladého chovatelství na Slovensku. Co zbývá dodat na konec? Ať se vydaří 45. ročník olympiády a 9. ročník mezinárodní vědomostní soutěže mladých chovatelů! Nashledanou příští rok v Praze!

Vlastimil Jura st.

28.8.2012


Z celostátního kola Olympiády mladých chovatelů jsme přivezli
zlato a dvě stříbra


44. ročník Olympiády mladých chovatelů se konal ve dnech 2. - 5. 8. 2012 v Čáslavi. Okres Domažlice reprezentovali ti nejlepší mladí chovatelé, kteří uspěli v Okresním kole soutěže. V I. věkové kategorii za odbornost Drůbež to byl Miloš Fiala a Václava Baláková za odbornost Kynologie, ve druhé věkové kategorii Viktorie Psutková za odbornost Kožešinová zvířata a Karolína Hošková za Králíky. Dále se soutěžilo odbornostech Holubi, Ovce-kozi, Hlodavci, Exoti, Akvaristika, Teraristika a Kočky. V těchto odbornostech jsme ale bohužel neměli žádné zastoupení.

Oproti předchozím ročníkům se soutěžilo už v den příjezdu, kdy králíkáři a drůbežáři poznávali jednotlivá plemena své odbornosti v areálu ZO ČSCH Kolín-Štítary. Ostatní se zatím ubytovali v Domově mládeže Střední zemědělské školy v Čáslavi, kde proběhla i samotná soutěž.

Druhý den Olympiády pokračovala soutěž pro králíkáře a drůbežáře. Čekal je písemný test a pohovor. Ti starší při něm obhajovali svoji písemnou práci.

Poslední den soutěže byli na řadě soutěžící v odbornostech Kožešinová zvířata a Kynologie. I oni měli poznat zvířata v poznávačce, napsat test a na závěr je čekalo ústní zkoušení odborné komise.

Jako doprovodný program v době volna byla připravena prohlídka města Čáslav. Její dominantou je gotický chrám sv. Petra a Pavla, který má třetí nejvyšší věž v republice a kde byly nalezeny ostatky husitského vůdce Jana Žižky z Trocnova, které jsou v současné době vystavený v Žižkově síni v budově radnice Města Čáslav, kterou jsme také navštívili. Za zmínku stojí i Městské muzeum, ve kterém se nachází několik expozic, pro nás byla asi nejzajímavější přírodovědná expozice, ve které lze najít více jak 1000 exponátů preparovaných zvířat z různých koutů světa. Dalším doprovodným programem byla přednáška s veterinářkou, návštěva akvaristy p. Dařbujana, ukázka výcviku psů a návštěva Ing. Josefa Zadiny a jeho chovu králíků.

Vyhodnocení soutěže proběhlo v sobotu večer. A jak to dopadlo? Václava Baláková v odbornosti Kynologie získala krásné 6. místo. Byla to její úplně první účast v této soutěži a svého úkolu se zhostila na výbornou. Viktorie Psutková získala 2. místo v odbornosti Kožešinová zvířata, stejně tak Karolína Hošková v odbornosti Králíci, té zlatý pohár unikl jen o pár desetin procenta. Úplně nejlepší z naší ekipy byl Milošek Fiala, který soutěžil v odbornosti Drůbež. Byl druhým nejmladším soutěžícím na celé Olympiádě. Svým výsledkem si vysloužil postup do Mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů, které se koná 24. - 26. 8. v Žarnovici na Slovensku.

Za celou ZO ČSCH Horšovský Týn bych chtěla všem soutěžícím pogratulovat a Miloškovi popřát mnoho úspěchů na Slovensku.

Vedoucí delegace Michaela Holubová

Foto: Michaela Holubová a Vlastimil Šimek


30. 6. 2012 Horšovskotýnští mladí chovatelé přivítali prázdniny

V sobotu 30. 6. 2012 uspořádali mladí chovatelé při ZO ČSCH Horšovský Týn v chovatelském areálu v ul. Jindřicha Jindřicha akci s názvem Přivítání prázdnin s mladými chovateli. Akci navštívilo asi 50 dětí. Děti měly možnost zasoutěžit si v devíti soutěžích, např. chůze na chůdách, stříhání bonbónů se zavázanýma očima, házení kroužků, poznávání zvířátek nebo hledání sladkostí ve slámě. Odměnou jim byli sladkosti, hračky, omalovánky a pastelky. Na všechno dohlížel kozlík Lojzík. Akce se zúčastnil pan Karel Bobál z Tachovského ornitologického spolku, záchranné stanice živočichů Tachov - Studánka. Děti i jejich rodiče viděli výstavu fotografií, odchytové zařízení, ukázku handicapovaných živočichů a proběhla přednáška o vzniku a provozu záchranné stanice. A asi největší lákadlo nejen pro děti bylo vožení na koni Wildovi a poníkovi Davídkovi.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na akci podílel - přátelům ze ZO ČSCH Horšovský Týn, děvčatům z TJ Dynamo Horšovský Týn za pomoc a za půjčení sportovního náčiní, Karlu Bobálovi za prezentaci záchranné stanice a Jarče Havlanové za koníky. Věřím, že se příští rok sejdeme opět a možná i v hojnějším počtu.
Za ZO ČSCH a mladé chovatele Michaela Holubová


 


4. 5. 2012 se v Domažlicích uskutečnilo Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů.

Nejlepší mladí chovatelé z místního kola Olympiády mladých chovatelů postoupili do Okresního kola OMCH, které proběhlo 4. 5. 2012 v Domažlicích.

Soutěžilo se v obou věkových kategoriích - I. kategorie - věk do 15 let a II. kategorie - 15 - 18 let.

V I. kategorii soutěžila Anežka Pikhartová a Martina Rajchartová v odbornosti Králíci, Leona Schneiderová, Kateřina Vavřičková a Filip Hofman v odbornosti Drobní hlodavci, Miloš Fiala v odbornosti Drůbež a Václava Baláková v odbornosti Psi. V druhé věkové kategorii soutěžila Karolína Hošková a Jana Macánová v odbornosti Králíci a Viktorie Psutková v odbornosti Kožešinová zvířata.

Okresní kolo soutěže zahájil předseda soutěžní komise př. Ing. Zeman. Přivítal přítomné a soutěžícím popřál mnoho úspěchů v soutěži.

Všem soutěžícím byly zadány testy o padesáti otázkách, následovala poznávačka 25 obrázků z odborných publikací. Celkem mohli soutěžící získat 75 bodů.

V mladší kategorii v odbornosti Králíci zvítězila Anežka Pikhartová s 51,5 body, v odbornosti Drůbež zvítězil Miloš Fiala s 69 body, v odbornosti Drobní hlodavci zvítězila Leona Schneiderová s 59 body a v odbornosti Psi zvítězila Václava Baláková s 64 body.

Ve II. věkové kategorii v odbornosti Králíci zvítězila Karolína Hošková se 74 body a v odbornosti Kožešinová zvířata zvítězila Viktorie Psutková s 69,5 bodu.

Po vyhodnocení soutěže a předání diplomů a pohárů popřál předseda komise Ing. Zeman postupujícím mnoho úspěchů v celostátním kole. To se koná v srpnu letošního roku v Čáslavi. Postupují Karolína Hošková, Viktorie Psutková, Miloš Fiala a Václava Baláková. I my přejeme hodně štěstí.


27. 4. 2012 S dětmi z kroužku jsme navštívili Jarní svod psů loveckých plemen, který se konal v Zámeckém parku v Horšovském Týně.

 

14. 4. 2012 Do kroužku mladých chovatelů jsme pořídili samečka teddy bez PP a očekáváme k němu samičku do páru:)


13. 4. 2012 Proběhlo místní kolo Olympiády mladých chovatelů

Zúčastnilo se 8 soutěžících v I. kategorie do 15 let:

Martina Rajchartová – králíci

Anežka Pikhartová - králíci

Fiala Miloš – drůbež

Vavřičková Kateřina – drobní hlodavci

Leona Schneiderová - drobní hlodavci

Marie Horváthová - drobní hlodavci

Michal Horváth - drobní hlodavci

Baláková Václava – psi

 

 

 

 

 

Všem soutěžícím byly zadány testy – drůbež po padesáti otázkách, drobní hlodavci po dvacetipěti otázkách, králíci po padesáti otázkách, psi po padesáti otázkách. Druhou částí soutěže byla poznávačka, v každé odbornosti se poznávalo 25 obrázků.

 

 

 

Celkové hodnocení:

Králíci - I. Martina Rajchartová  55 bodů

             II. Anežka Pikhartová  44 bodů

 

Drůbež - I. Fiala Miloš  55,5 bodů
 

 

Drobní hlodavci - I. Kateřina Vavřičková  31 bodů

                            II. Leona Schneiderová  27 bodů

                            III. Marie Horváthová 19 bodů

                            IV. Michal Horváth  16 bodů

 

              Psi - I. Václava Baláková  71 bodů

 


6. 4. 2012 S devíti mladými chovateli jsme vyrazili na výlet do ZOO Plzeň.

              Neodradilo nás ani chladné počasí a drobné mrzholení. Pro děti jsem připravila Malou zoologickou soutěž, ve        které zvítězila Martinka Rajchartová.

15. 1. 2012 Máme novou králíkárnu:)

Leden 2012 V kroužku máme i slepičky hedvábničky, o které se vzorně stará Milošek Fiala :)

29. 12. 2011 Vyrazili jsme s dětmi na výlet za koníkama do Hostouně.

18. 11. 2011 Čtyři nejpracovitější děti z kroužku MCH dostaly za odměnu zájezd do Lysé nad Labem na Celostátní výstavu drobného zvířectva. Účastnili se: Milošek Fiala, Filip Hofman, Anežka Pikhartová a Vendulka Baláková.

17. 11. 2011 jsme si udělali s dětmi menší brigádičku v areálu a schrabali jsme listí. Poté jsme si opekli buřtíky:)


 

Září 2011 máme druhý vrh zakrslých beranů bílých modrookých :)

Do kroužku přibyl párek křečků zlatých. Samičku děti pojmenovaly Shery a sameček se jmenuje Pinďa.

 

Cestou do Opavy jsme se zastavili na činčilí farmě Petra Hasila v Bohuňově, odkud jsme si přivezli do kroužku samičku činčily barevné mutace mosaic.

17. 8. 2011 jsme vyrazili na 43. olympiádu mladých chovatelů - mezinárodní kolo - do Opavy. Soutěžily naše starší holky Viky Psutková a Kája Hošková. Viky v odbornosti kožešinová zvířata, Kája v králících. Dohled jim dělal Tomáš Fiala st. a Michaela Holubová. Viky se ve své odbornosti umístila na 2. místě, Kája na 6. místě. Děvčatům gratulujeme k umístění:)

 

V červenci 2011 přibyla do kroužku mladých chovatelů čistokrevná morčátka s PP. Zaměřili jsme se na plemeno anglický a americký crested.

Během června a července 2011 proběhly v chatce veliké změny. Vybetonovaly se podlahy, položilo se lino a nechal se vyrobit regál na klece a akvária.

3. 6. 2011 jsme se s dětmi zúčastnili exkurze ve Firmě Fadis Horšovský Týn. Viděli jsme pštrosí farmu a chov hovězího. Domů si děti odnesly i nějaký ten suvernýr:)

 

3. 5. 2011 se v Domažlicích uskutečnilo Okresní kolo olympiády mladých chovatelů 2011. Soutěže se zúčastnilo 8 dětí ze Základní organizace ČSCH Horšovský Týn. Předsedou soutěžní komise byl Ing. B. Zeman, členové komise T. Fiala st., Ant. Müller, P. Lang a M. Holubová. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - do 15 let a 15 - 18 let. V I. věkové kategorii soutěžila Lucie Britvíková
v odbornosti králíci, Miloš Fiala v odbornosti drůbež, v odbornosti drobní hlodavci pak Kateřina Vavřičková, Filip Hofman a Václava Baláková. Ve druhé věkové kategorii v odbornosti králíci soutěžily děvčata Karolína Hošková, Jana Macánová a Viktorie Psutková, která soutěžila i v odbornosti kožešinová zvířata.
Všem soutěžícím byly zadány testy - drůbež o padesáti otázkách, drobní hlodavci po dvacetipěti otázkách, králíci po padesáti otázkách a kožešinová zvířata po padesáti otázkách. Následovaly poznávačky podle odobrností, v každé odbornosti se poznávalo 25 obrázků z publikací.
Vyhodnocení soutěže a předání diplomů a pohárů provedl předseda komise Ing. Zeman. Na závěr popřál postupujícím mnoho úspěchů v celostátním kole. Postoupily Karolína Hošková a Viktorie Psutková.

Výsledky: I. kategorie do 15 let:
Králíci: 1. Britvíková Luce, celkem 60 b.
Drůbež 1. Fiala Miloš, celkem 52 b.
Drobní hlodavci 1. Baláková Václava, celkem 49 b.
2. Vavřičková Kateřina, celkem 48 b.
3. Hofman Filip, celkem 38 b.

II. kategorie 15 -- 18 let:
Králíci 1. Hošková Karolína, celkem 71 b.
2. Psutková Viktorie, celkem 62 b.
3. Macánová Jana, celkem 43 b.
Kožešinová zvířata 1. Psutková Viktorie, celkem 69 b.

Za ZO ČSCH Horšovský Týn Michaela Holubová 

Naši mladí chovatelé mají zázemí v chatce chovatelského areálu. V současné době se zde chová několik druhů zvířat: Zakrslý beran bílý modrooký, morčata bez PP, potkani a pískomilové.

 

TOPlist